Prvním krokem bylo například zpřístupnění podkladů k jednání zastupitelstva na městském webu www.ledecns.cz a umožnění
sledování jednání na on-line přenosech.

Dalším vstřícným krokem by mělo být zařazení nového bodu do programu jednání městských zastupitelů a sice jedná se o bod nazvaný Připomínky a podněty občanů, který je zařazen vždy na začátek jednání. Občané tak dostanou příležitost vyjádřit se k záležitostem, které nejsou na programu jednání a nemusí tak čekat do bodu různé, jehož čas jen těžko odhadnout.

Připomínky a vystoupení ledečských občanů ovšem musí být v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.