Ledeč totiž uspěla s žádostí o dotaci na regeneraci městské zeleně z operačního fondu životního prostředí. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 12,9 milionů činí spoluúčast města pětadvacet procent, tedy zhruba 3,2 milionů korun. Cílem celkové revitalizace zeleně bude především kácení nemocných či jinak nevhodných stromů, skupinová výsadba keřů, výsadba alejových stromů, založení trávníků, zdravotní řezy, zdravotní a odlehčovací řezy, vazby v korunách stromů atd.

Bude i dozor

„Záměrem města je vybrat do konce pololetí firmu, která bude administrovat výběrové řízení na realizátora zakázky," představil první krok k ozdravení zeleně ve městě starosta Ledče, Petr Vaněk. „Tato firma bude také dávat pozor na to, aby zakázka byla realizována v souladu se zdravým rozumem, aby se nevysazovalo někde něco naprosto zbytečně, a aby realizace celé akce proběhla v souladu s podmínkami a parametry státní dotace," přiblížil Petr Vaněk.

Odměna pro administrátora akce, kterého do konce pololetí vybere rada města, by měla činit předběžně cirka 200 tisíc korun.

„Byl bych rád, kdyby se začalo kácet už na podzim, ale jsem trochu pesimista, takže předpokládám, že hlavní část prací se uskuteční až příští rok," dodal Vaněk.

Patnáct lokalit

Akce revitalizace zeleně je rozdělena na patnáct dílčích projektů, které budou realizovány v těchto lokalitách: sídliště Rámy, sídliště Stínadla, Starý hřbitov, Nový hřbitov, park Josefa Toufara, park na náměstí Svobody, pomník Šeptouchov, svah pod železniční zastávkou Horní Ledeč, Plácky, Zimní stadion, ZŠ Nádražní, ZŠ Komenského, ulice Jaroslava Haška, lipová alej Nádražní a ulice Koželská.

Revitalizaci zeleně ve městě uvítal i člen rady města, inženýr Petr Stránský ze Strany zelených. „Zeleně je ve městě málo. Nejpalčivější problém je na novém sídlišti, kde je málo parkovacích míst, takže lidé parkují, kde se dá, bohužel i na trávnících, takže úroveň zeleně je tam opravdu tragická. Kromě revitalizace přírodních ploch tam bude třeba vyřešit i prostor pro parkování," uzavřel Stránský.