Nejenom o hlavě státu rozhodnou zhruba za týden občané v Ledči nad Sázavou. V termínu prezidentských voleb 2013 město uspořádá anketu, ve které se občané Ledče budou moci vyjádřit k rozsahu ledečské památkové zóny i k její možné revizi.

„Tato zóna, která vznikla před téměř deseti lety vcelku záhadným způsobem, omezuje vlastníky těch nemovitostí, kteří mají tu smůlu a v památkové zóně bydlí. Je třeba, aby se příslušné orgány státní správy zamyslely nad nesmyslným rozsahem této zóny a jejími hranicemi," říká starosta Petr Vaněk.

„Já do toho zase tak podrobně nevidím,ale myslím si, že by se nějaké změny v ledečské památkové zóně určitě provést měly," myslí si například paní Mirka z ledečského muzea. „Myslím, že ledečská památková zóna některé úpravy potřebuje. Především by mělo být jasně rozlišeno, který dům, například v centru města, je a není památka. Pak by si určitě historické objekty zasloužily větší péči a opravy. Například hrad, věž ledečského kostela, fasády historických domů v centru by také potřebovaly nové omítky," navrhuje Dana Pajerová.

Jen změnou bude podle starosty možné zajistit, aby v takto vymezeném prostoru nebyly novostavby z konce osmdesátých let 20. století, jako například ulice Pod  Skalkou. Dále, aby hranice zóny nevedla polovinou Haškovy ulice a tytéž domy na straně jedné už zónou „zasaženy" byly a domy na druhé straně ulice už v zóně nebyly.

Chtějí zamezit svévoli  úředníků

„Nechceme jakýmkoliv způsobem pošlapávat a popírat kulturní tradice našeho krásného města, ale pravidla ochrany památek musí být nastavena jednoznačně a transparentně. Hlavně tak, aby chránila skutečné památky a zamezila svévoli úředníků šikanovat vlastníky obyčejných a památkově naprosto neutrálních budov," vysvětluje starosta  s tím, že výsledky této ankety radním poslouží jako podklad k jednání s ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem.
„Chceme zabránit opakování situace staré dva roky, kdy ministerstvo kultury předalo náš podnět k revizi památkové zóny v Ledči Národnímu památkovému ústavu a tentýž ústav nám dnes oficiálně sděluje, že žádný podnět k revizi památkové zóny nedostal," zdůrazňuje starosta Vaněk.

O problémech s ledečskou památkovou zónou, které trvají zhruba deset let, psal Deník již loni na podzim.

„Hranice zóny v Ledči někdo nakreslil od stolu. Jak je možné, že její součástí jsou novostavby zkolaudované v roce 1987, nebo že vede prostředkem Haškovy ulice, takže stejné domy na jedné straně ulice jsou památkově chráněné a protější domy v téže ulici už nejsou?" táže se Petr Vaněk.

Božena Moravcová chtěla uložit urnu svého zesnulého manžela do rodinného hrobu. Zjistilo se však, že hrob prorostly kořeny z nedaleké lípy. Město proto požádalo o její skácení.
Protože je však hřbitov součástí ledečské památkové zóny, úředníci Národního památkového ústavu a poté i stavební odbor ve Světlé nad Sázavou kácení stromu nepovolili.

„Považuji za nutné chránit cenné historické jádro, které vytváří historický ráz města, avšak památková zóna v Ledči zahrnuje i oblasti, které dle mého úsudku by do městské památkové zóny patřit neměly. Proto se domnívám, že by mělo dojít k revizi městské památkové zóny i objektů v ní umístěných," říká ředitelka ledečské základní umělecké školy, Jana Laudátová.

Starosta Vaněk prosadil, aby zastupitelé odhlasovali vyhlášení ankety, zda obyvatelé Ledče souhlasí se zrušením památkové zóny v takové podobě, jako je dnes.

Ledečští voliči by  tak měli možnost vyjádřit se k památkové zóně v jejich městě a jejímu rozsahu. „Nemyslím si, že zrušit památkovou zónu je drastické, měly by být chráněny jen jednotlivé objekty," vyjádřil se loni na podzim starosta Petr Vaněk. Anketa by se měla uskutečnit příští týden, v termínu prezidentských voleb.