„Město Ledeč nad Sázavou provozuje od roku 2015 na Husově náměstí placené parkoviště. Dříve byla provozovatelem parkovacích automatů společnost City Parking Group s. r. o. Praha a to na základě Koncesní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Městem Ledeč nad Sázavou. Tato smlouva byla uzavřena až do konce roku 2020. Nicméně na základě jednání vedení města Ledeč se zástupci společnosti City Parking Group s. r. o. bylo dohodnuto ukončení výše uvedené koncesní smlouvy již ke dni 23. 3. 2018 a odkoupení instalovaných parkovacích automatů,“ informoval starosta města Ledeč Zdeněk Tůma.

Placené parkování na Husově náměstí zavedla radnice v Ledči z nutnosti, protože na náměstí se parkovalo živelně, parkovací místa zabírali i cizí návštěvníci města třeba i na půl dne a místní, kteří pracují v obchodech a institucích kolem náměstí, neměli často kde parkovat. Podle informací deníku společnost provozující automaty měla podle smlouvy pobírat asi 60 příjmů vybraných z automatů, což pro město nebylo moc výhodné.

Od 23. 3. 2018 je tedy město Ledeč nad Sázavou provozovatelem nejen placeného parkoviště na Husově náměstí, ale nově i parkovacích automatů. „Následně proběhlo sjednocení podmínek provozu placeného parkoviště na Husově náměstí a v ulici Nádražní, kdy platnost parkovacích karet bude z Husova náměstí rozšířena i na ulici Nádražní a to i platnost parkovacích karet již vydaných pro rok 2018. Dále bude nově parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově náměstí,“ doplnila informace pro motoristy v Ledči referentka Jana Merunková. Cenu rezidentské parkovací karty, stanovila radnice při zavedení placeného parkovného na tři tisíce korun za rok. Na řidiče kteří nebudou parkovné hradit čeká pokuta.

Cyklostezka na Kalinově nábřeží v Brodě prochází opravou.
Cyklostezka na Kalinově nábřeží v Brodě prochází opravou

Na placené parkoviště v centru Ledče si řidiči zvykli a dokonce ho vítají, jako například Alena Kubátová. „Do města jezdím na úřad dost často a je pravda, že než tady byly automaty obkroužili jste někdy celé náměstí a nebylo kde parkovat,“ podotkla řidička.

Jednotný provozní řád parkování v Ledči byl schválen radou Města dne 4. 4. 2018 a to s účinností od 1. 5. 2018, vzhledem k povinnosti jeho zveřejnění na úřední desce města po dobu patnácti dnů. Rozšíření platnosti parkovacích karet a parkovacích lístků bude tedy platné od 1. 5. 2018. Placené parkoviště v ulici Nádražní zavedlo město Ledeč loni na podzim.

Podmínky provozu na tomto parkovišti jsou obdobné jako na placeném parkovišti na Husově náměstí. Provozní doba placeného parkoviště je pondělí až pátek od 7 do 17 hodin., v sobotu od 8 do 12 hodin. Sazby za parkování jsou 2 koruny za první hodinu, dále 10 korun za každou následující hodinu. V této souvislosti bylo také v ulici Nádražní upraveno svislé dopravní značení. Jak zdůraznil při zprovoznění automatů starosta Zdeněk Tůma, parkovací automaty přispějí ke zklidnění dopravy, dále k bezpečnějšímu a přehlednějšímu parkování v dané lokalitě.

Problémy s parkováním řeší prakticky všechna města v kraji. Parkovat zadarmo nelze už léta v Havlíčkově Brodě, stejně jako v Chotěboři, korunky do parkovacích automatů musejí hodit řidiči i ve Světlé nad Sázavou a ve Žďáru nad Sázavou či Pelhřimově. Za parkování se ale neplatí v Přibyslavi, kde mohou řidiči zastavit na parkovišti před radnicí.