Nabídnout kvalitní služby místním podnikatelům. To je cílem sociálního podniku Pradlenka Barborka, který zahájí činnost v Ledči letos v září. Sociální podnik, na Brodsku již druhý, společnosti Akrobrab chce poskytovat komplexní služby v oblasti praní, žehlení, mandlování prádla, doplněné o další služby, jako je zašívání knoflíků, oprava zipů a úpravy oděvů.

Vytvoření sociálního podniku je jedním z cílů, který si vytyčila obecně prospěšná společnost Háta, která byla založena dne v lednu 2013. Dala si za úkol pomáhat lidem handicapovaným a lidem na okraji společnosti, zejména pak v Kraji Vysočina.

S pomocí dotace

Háta získala na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registraci Centra denních služeb Barborka (CDS Barborka).
CDS Barborka, která sídlí v budově bývalého skladu léčiv Zentiva v Ledči nad Sázavou, je sociální službou pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kterým chce Háta zajistit rozvoj schopností v rámci možností, což dává právě sociální podnik s názvem Akrobrab.

„Na uskutečnění tohoto záměru jsme získali dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, které nabízí podporu sociálnímu podnikání. O dotace se ucházelo celkem 360 projektů, ale jen šestnáct jich nakonec uspělo," sdělil Miroslav Krajcigr, jednatel a manažer sociálního podniku. Pro prádelnu využije Akrobrab suterénní prostory bývalého skladu léčiv Zentiva. Budou vybaveny pračkami, sušičkou, mandlem a také šicím strojem. „Původně jsme uvažovali o pekárně, ale nedáno vznikla v Ledči nad Sázavou pekárna nová, tak nás napadlo otevřít si prádelnu, protože takových služeb na Vysočině mnoho není," vysvětlil Krajcigr.

Prádelnu budou mít na starost čtyři pradleny, všechny se odborně proškolí, jedna provozní specialistka a řidič. Všichni zaměstnanci pocházejí z řad zdravotně postižených, či dlouhodobě nezaměstnaných.

„Zájem o práci v prádelně byl značný. Hlásily se téměř dvě desítky uchazečů. Někteří z nich s ohledem na svoje postižení jen těžko hledají na trhu práce uplatnění a právě pro takové lidi zřizujeme sociální podnik," vysvětlil manažer s tím, že sociální podnik se zaměřuje výhradně na ledečský region.

Služby pro Ledeč

To znamená, že svoje služby chce nabízet především místním provozovatelům ubytovacích zařízení, hotelům, restauracím, samozřejmě i jednotlivým zákazníkům z řad veřejnosti. „Chceme nabízet samozřejmě tu nejvyšší možnou kvalitu, kapacita prádelny zvládne až 150 kilogramů prádla," zdůraznil manažer. Zisk ze sociálního podnikání půjde především do dalšího rozvoje firmy, tak aby byla životaschopná.
V současné době existuje na Havlíčkobrodsku sociální podnik pouze jeden. Je to havlíčkobrodský Semitam, který se věnuje hlavně ženám, které prošly výkonem trestu ve věznici Světlá nad Sázavou, či lidem různě handicapovaným.

O lidi nějakým způsobem na trhu práce znevýhodněné totiž zaměstnavatelé většinou nestojí, pokud jim do kapes netečou dotace od státu. Když dotace dojdou, znevýhodněný zaměstnanec skončí na chodníku. Sociální podniky ale nechtějí žebrat o státní dotace. Snaží se především vytvářet pro lidi s handicapem nová pracovní místa a schopnosti svých zaměstnanců nabízet veřejnosti.

Zřizovat sociální podniky a firmy mohou i další města či obce například prostřednictvím operačních programů zaměřených na životní prostředí, zaměstnanost, integraci a rozvoj venkova, propagaci regionálních produktů a podnikatelů.