„Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 11. 1. odpoledne," informoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

Cenná pomoc koledníků

Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném počtu. Byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci – vedoucí skupinek předem nahlásili," vzkázal zájemcům o tříkrálové koledování místostarosta. Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. „Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě i okolních obcích," konstatoval místostarosta. Z části výtěžku sbírky před dvěma lety byl pořízen nový automobil pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 tisíc korun.

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem 33 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole. Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Jak Charita se sbírkou naloží? Podle místostarosty to bude například humanitární pomoc pro Indii. Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku. Dále pomoc rodinám v sociální tísni. Sbírka pomůže vybudovat místo pro třídění, skladování, opravu darovaného šatstva, vybavení domácnosti i nábytku. Zaměstnání zde bude pro muže i ženy, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti.