„Účelem tohoto projektu je přispět k předcházení vzniku odpadu, správnému a efektivnímu třídění, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného prostranství odpadky. Tyto kroky pak pomohou k zachování čistého životního prostředí,“ vysvětlil starosta Libice Václav Venhauer.

Díky této kampani v Libici přibyla jedna nádoba na textil, jeden odpadkový koš na psí exkrementy a jeden žlutý kontejner na plast. Do svých domácností pak lidé dostali třiatřicet kompostérů a deset sad tašek na třídění odpadu.

Celkové náklady na tento projekt se vyšplhaly na téměř 250 tisíc. Sto tisíc přispěl Kraj Vysočina, zbytek pak doplatila obec. Lidé neplatili nic. „Obyvatelé si kompostéry převzali do výpůjčky na pět let. Po uplynutí této doby jim je pak bezplatně darujeme,“ prozradil Venhauer.

Nedostalo se ale na všechny zájemce. I na ně však vedení Libice pamatuje. „Zastupitelstvo odsouhlasilo, že se zapojíme do druhé vlny žádostí o dotaci na kompostéry z Operačního programu životního prostředí prostřednictvím Svazku obcí Podoubraví. Věříme, že i v této žádosti budeme úspěšní a v příštím roce se z nich budou těšit zbylí občané,“ dodal Venhauer.