Setkali se občané, rodáci a lidé, kteří se přijeli podívat.

Oslava začala bohoslužbou v kostele sv. Markéty, pokračovala položením věnců k Pomníku padlých a projevem starosty obce. Mažoretky zahájily zábavný program, v němž si každý našel to, co ho zajímalo. Ať to bylo vystoupení dětí z místní školky, školy, nebo hudební produkce až po předvedení šikovnosti mladých hasičů. V kostele sv. Markéty byla prohlídka s komentářem.

Základní škola otevřela své prostory, kde si všichni zavzpomínali nad fotografiemi na své spolužáky a učitele. Ve vestibulu obecního úřadu a v tělocvičně byly umístěné informační panely. Zde se prezentovala činnost místních spolků, školky a školy. Obec připravila nejen historické foto z událostí v obci, ale i z akcí, které se pořádají v současnosti.

Výstava veteránů zaujala nejen kluky a pány, děti se pobavily na skákacím hradu. Oslavu zakončila večerní taneční zábava.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří zapůjčili fotografie a pomáhali s organizací. Jménem organizátorů děkuji těm, kteří si našli čas a přišli oslavovat.

Martina Vaňkátová