Musí tato témata nejen znát, ale i o nich umět diskutovat, přemýšlet v souvislostech a hledat jejich řešení. Řeč je o žácích ze škol, které se mohou pochlubit certifikátem „Světová". Získaly je i Základní škola a Mateřská škola Maleč a Gymnázium Chotěboř.

Nezisková organizace Člověk v tísni, ve spolupráci s organizacemi ARPOK a Multikulturní centrum Praha, udělily certifikáty Světové školy na společném workshopu v Americkém centru v Praze.

„Děti společně s učiteli ukazují, že i velké globální problémy se nás dotýkají a že každý z nás se může zapojit a změnit věci ve svém okolí k lepšímu. Podmínkou je chtít, být aktivní a hledat cesty, jak to jde," řekla o činnostech škol koordinátorka projektu Kateřina Sobotková z Člověka v tísni.

Každý školní tým si zvolil jedno téma, kterému se po celý rok věnoval. Základní škola a Mateřská škola z Malče propojila téma práv dětí ve světě se situací spolužáků z dětských domovů. Škola navázala kontakt s Dětským domovem v Nové Vsi u Chotěboře.

Dotazníkové šetření

Žáci prováděli dotazníkové šetření v komunitě a na závěrečném setkání s rodiči se jim z části podařilo vyvrátit řadu předsudků vůči dětem z dětských domovů.

„Nejvíce oceňuji propojení s regionem, v něm spatřuji největší přínos Světové školy oproti jiným projektům. Z pohledu učitele vidím, jak žáci během práce „rostli". Byli schopni připravit se na jednání s partnery, ptát se, dělat závěry, přemýšlet o výsledcích. A to rozhodně není málo," popsala přínosy pro žáky jedna ze zapojených učitelek Jitka Rutschová.

„Není tak důležité, odkud kdo pochází, ale jaký je. Podle vzhledu nemůžeš posuzovat ostatní", uvědomila si prací na projektu zdánlivě jasnou věc Nela Musílková.

„Skvělé bylo setkání s panem kurátorem a paní ředitelkou dětského domova. Vím toho o ústavní péči hodně a tyto zkušenosti mi pomohou na střední škole," dodává její spolužačka Veronika Motlová.

Chotěbořští gymnazisté se rozhodli svoji tradiční akci „Sportuj a pomáhej", kterou v minulých letech spojovali vždy se sbírkou například pro projekt Most, jenž se věnuje podpoře tibetských škol, posunout a více zacílit na místní neziskový sektor. Tedy informovat o existenci a působení některých občanských sdružení, spolků a hnutí na Chotěbořsku a možnostech, jak je podporovat a spolupracovat s nimi.
Školní tým tvořili studenti z místní skupiny Amnesty International, která se rozhodla využít tuto akci k rozšíření spolupráce s občanským sektorem, například vzájemné pomoci při organizování akcí nebo získávání nových členů.

„Myslím, že program letošního ročníku byl rozhodně nejpestřejší. Přípravy trvaly nejdéle, ale vyplatilo se. Přišlo velké množství lidí všech věkových kategorií. Děti zde mají možnost seznámit se s novými kamarády, akce pomohla zviditelnit jednotlivé lektory. Vybrala se úžasná finanční dávka, jež poputuje na dobrou věc," uvedla studentka Michaela Chalupová.

Zapojit místní instituce nebo například neziskové organizace se dařilo i ostatním zúčastněným školám.

Některé v rámci svých aktivit zvelebovaly místní park, sázely stromy nebo pořádaly sportovně osvětové akce pro další děti či besedy pro veřejnost. Jiné školy se zabývaly potravinami. Odkud pocházejí, jak vznikají, jak zamezit jejich plýtvání nebo kolik kilometrů potraviny nacestují, než se dostanou ke spotřebiteli.