Potřebné vědomosti a dovednosti si pedagožky prohloubily i díky projektu Mluvím, mluvíš, mluvíme – dobře si rozumíme, který škola sama připravila.

„Předložením tohoto projektu jsme zareagovali na vyhlášený rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 ministerstva školství. Čtyřčlenný tým projekt připravil a ministerstvo, které jich posuzovalo na šest set, ho společně s dalšími dvěma stovkami projektů vybralo a doporučilo k realizaci," uvedla ředitelka školy, Štěpánka Sýkorová.

Hlavní součástí projektu je kurz Primární logopedické prevence. Po nezbytné teoretické přípravě, kterou pod vedením zkušených lektorek Zdeňky Klempové a Heleny Kolbábkové ze Speciálně pedagogického centra při Mateřské škole a Základní škole logopedické v Brně absolvovalo na konci října třiadvacet učitelek, přistoupila havlíčkobrodská mateřská škola Korálky v posledních dnech a týdnech k přímému naplnění projektu. Praktické poznatky a výstupy z jednotlivých logopedických chvilek pak zúročí pedagožky při závěrečné zkoušce, kterou celý kurz zakončí. Zvládnout musí teoretickou část a předloží i záznamy z praxe.

Další součástí projektu jsou vzájemná setkání. Na těchto setkáních si učitelky předávají zkušenosti z práce s předškolními dětmi v oblasti rozvoje řeči, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a grafomotoriky. Předávají si i metodické materiály a seznamují se s možností využití logopedických pomůcek.

„V prvé řadě musím uvést, že naším cílem není náprava špatné výslovnosti dětí. To je odborná záležitost logopedů," zdůraznila Sýkorová. „Nám jde primárně o dlouhodobou a systematickou podporu správného vývoje řeči u dětí. Docilujeme toho především přirozeným rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, rozvojem slovní zásoby, škálou dechových, rytmických, zvukových a pohybových cvičení a her. Pravidelnou součástí krátkých několikaminutových logopedických chvilek jsou samozřejmě i vhodné říkanky a písničky," vyjmenovala Sýkorová.

Rodiče dnes s dětmi doma příliš nemluví

Učitelky z vlastní praxe dobře vědí, že řada dětí předškolního věku nevyslovuje dobře.

„Obecně lze konstatovat, že rodiče dnes s dětmi příliš mnoho nemluví a neposkytují jim tak v dostatečné míře potřebný a hlavně přirozený mluvní vzor. Komunikaci dětem zprostředkovávají spíše elektronické hry, televize. A to je málo. Naše logopedické chvilky by tedy měly tento nedostatek alespoň částečně kompenzovat," podotkla Sýkorová.

Na poli logopedické prevence se chce havlíčkobrodská mateřská škola Korálky angažovat i nadále.

„V příštím roce přihlásíme další projekt. Nazvali jsme ho: Hrajeme si rádi, nuda není s námi a zaměřen bude především na získání logopedických pomůcek. Uvidíme, zda s projektem uspějeme," uzavřela Sýkorová.