„Upravený návrh o regulačních poplatcích jde zpět do poslanecké sněmovny. Osvobozeny mají být od regulačních poplatků děti do 18 let a hranice pro celkovou výši poplatků za rok je snížena na 2500 korun. Můj názor je, regulační poplatky hradit, ale je k diskuzi, jakou formou,“ řekl Deníku senátor, ředitel Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy Zdeněk Schwarz (ODS).

Podle jeho názoru by měly být od poplatku osvobozeny děti, ale ne až do 18 let, nýbrž do 14 let, což je věk, na kterýbyla stanovena hranice jejich trestní odpovědnosti. „Ještě jsem byl proti zavedenému způsobu poplatku v lékárnách. Mělo by se platit za recept, ale ne za každý lék na receptu.

Jsem nakloněn německému modelu poplatků a je škoda, že tento model ČR nepřevzala a zbytečně vznikl z poplatků politický problém,“ konstatoval na závěr senátor Schwarz. (sad)

Jak se platí v Německu

Zdravotnické poplatky mají v Německu stanoveny pevně v procentech. Jsou to pro každého 2 procenta z ročního příjmu, pro chronicky nemocné 1 procento. U každého je tedy hranice individuálně stanovena dle jeho příjmů.Kdo může platit více, platí více, kdo méně, platí méně.

Za návštěvu u lékaře se platí paušální poplatek za každé kalendářní čtvrtletí roku ve výši 10 eur. Nezáleží na tom, kolikrát lékaře v té době navštívíte, zdali třikrát, jednou za měsíc, či dvacetkrát. Pokud tedy k lékaři chodíte průběžně přes celý rok, zaplatíte za neomezený počet návštěv za čtyři čtvrtletí, celkem tedy 40 eur. U specialisty, kam vás pošle váš lékař, se neplatí nic. Poplatky vybírá sestra, která je dál posílá zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Nejsou určeny lékaři. Lékař si nemůže přivydělat tím, že by si nechal zaplatit za vystavení receptu. Vystavit pacientovi recept je samozřejmost a součást jeho práce. Ostatně by to bylo i v rozporu se zákonem, kdyby byl lékař placen dvakrát. Jednou zdravotní pojišťovnou a podruhé samotným pacientem.

Zdroj: senátor Zdeněk Schwarz (ODS)