„O zákazu návštěv rozhodlo vedení na základě doporučení Krajské hygienické stanice.

Důvodem tohoto opatření je vzestup a nárůst onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti nemocnice. Chřipka pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.