„Fotovoltaické panely umístěné na střeše ohřívají teplou vodu do každého bytu,“ sdělila Sára Habermannová, vedoucí přípravářů stavební výroby firmy START. Nový dům je zajímavý nejen ekologickým ohřevem vody, ale i moderní architekturou.

„Bytový dům je po přístavbě základní školy a domu s pečovatelskou službou naší třetí stavbou ve Ždírci. Více stavebních zakázek na jednom místě je pro nás ekonomicky zajímavé, protože nemusíme přesouvat techniku a materiál, konstatoval Vlastimil Zelený, jednatel rodinné firmy. Podle jeho názoru se ve Ždírci dobře staví i proto, že město je akční, chce stavět, jedná rychle a vypisuje veřejná výběrová řízení. Investorem domu v ulici Na Pikulce jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Investor bude nabízet desítku malometrážních bytů k prodeji či k nájmu už letos na podzim.

Společnost VaK je akciová společnost, kterou téměř ze sta procent vlastní města a obce z okresu Havlíčkův Brod. Město Ždírec je vlastníkem šesti procent akcií společnosti.„VaK hospodaří velice úspěšně, o čemž svědčí pravidelná výplata dividend akcionářům. Vedení společnosti se rozhodlo investovat volné prostředky pro rozvoj svých akcionářů, to znamená obcí a měst. Tolik na vysvětlenou, proč bytový dům hodlá vybudovat vodárenská společnost dohromady s městem," vysvětlil před zahájením stavby domu za vedení společnosti VaK Pavel Policar. Aktivity VaKu se neomezují jenom na hospodaření s vodními zdroji, ale VaK například v Chotěboři provozuje veřejné osvětlení. Nyní by se k tomu mohla přidat i činnost developerská. Podle předsedy představenstva VaK Pavla Policara společnost skutečně uvažuje do budoucna o možné stavbě bytových domů, a to nejen ve Ždírci.