Jak vysvětlila starostka Blanka Zvolánková, po roce 2022 se zpřísní podmínky pro vypouštění odpadních vod. To pro obce znamená stavět kanalizaci a čistírny. „Vzhledem k tomu, že naše obec nemá v současné době možnost zajistit připojení nemovitostí na společnou obecní kanalizaci s centrální čistírnou, zjišťujeme zájem občanů o pořízení domovních čistíren,“ vysvětlila starostka proč se anketa v Oudoleni pořádala.

Ankety se zúčastnilo 54 majitelů domů. Z toho 45 odpovědělo, že si přejí velkou čističku a kanalizaci i za cenu obecních dluhů.

„Odpadní vody je třeba čistit, ale ne za cenu dluhů,“ konstatoval například Zdeněk Benc z Oudoleně. Jak dodal, nutit obce do stavby drahých čistíren je ze strany úřadů šikana. „Já když stavěl dům, musel jsem mít zvláštní septik, stálo mě to dost peněz. Teď máme mít kanalizaci nebo domovní čističky. Když stát nutí obce do tak drahé stavby ať pomůže, třeba by stačilo přestat utrácet za nesmysly. Třeba za hřiště, kde si nikdo nehraje,“ konstatoval Benc.

Jak vysvětlil, každá domovní čistička odpadních vod potřebuje elektřinu, bakterie na pohon a pravidelný vývoz usazeného kalu na velkou centrální čistírnu která je například v Havlíčkově Brodě nebo Přibyslavi. To všechno včetně stavby si musí hradit majitel domu.

Obec Oudoleň nabídla majitelům domů, že pokud mají v obci trvalý pobyt, tak jim obecní úřad na koupi domácích čističek přispěje. Jenže zájem o vlastní domácí čističku s obecní dotací mělo podle ankety jen sedm lidí. „Z výsledků ankety vyplývá, že 78 procent z hlasujících podporuje výstavbu centrální čističky odpadních vod,“ konstatovala starostka.

Zastupitelstvo obce tak čeká jednání o budoucí podobě čističky a kanalizace, zadání studií budoucí podoby kanalizace, jednání s odborníky a hlavně zajištění peněz. V podobné situaci jako Oudoleň je nyní třeba obec Věžnice a Slavíkov.