V rámci tohoto projektu v hodnotě přes 1,4 miliony korun, byla výměna a doplnění veřejného osvětlení v dolní části obce.

Z programu Obnovy venkova Vysočiny 2019 Oudoleň uskutečnila opravu tří můstků v obci u některých místních nemovitostí. Celkové náklady akce byly 469 964 korun, dotace činila 127 tisíc korun.