V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta. "Celkem bude vysazeno 120 kusů stromků. V místě výsadby budou připraveny výsadbové jámy, budeme tedy jen sázet samotné stromky, zabezpečíme je proti větru a okusu zvěří a označíme připravenými keramickými visačkami. S sebou si vezměte potřebné nářadí, lopatu, palici nebo kladivo, kleště, chuť do práce a dobrou náladu," vzkázala obyvatelům Oudoleně starostka Blanka Zvolánková.

Zalití stromků bude zajištěno. V rámci doprovodného programu bude připravena pro děti naučná stezka podél nové aleje. Pro účastníky bude nachystáno i občerstvení. Na projekt obec získala dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.