Někteří občané si informace vyložili v tom smyslu, že vedení obce chce v Babicích budovat byty pro „uprchlíky" a „nepřizpůsobivé občany", aniž by si informace ověřili na obecním úřadě. Někteří občané Babic pak připojili své podpisy k petici, ve které žádají, aby se v objektu pokračovalo ve výstavbě garáží pro hasičskou zbrojnici pro výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Babice.

Jenže zastupitelstvo obce již v roce 2014 rozhodlo nepokračovat v této akci a garáže tam nestavět. Na svém posledním zasedání zastupitelstvo obce Okrouhlice opětovně neschválilo přestavbu objektu v Babicích na garáže pro hasiče. V roce 2017 budou tedy probíhat další jednání týkající se budoucího využití, funkčnosti a výši investice do objektu Paštikovny a rozhodnou, co s budovou bude dál.