Zájem byl značný. Už od dvanácti hodin, kdy se otevřela plicní ambulance, si pacienti téměř podávali dveře.

Pacienti se na vyšetření objednávali v předstihu, telefonicky nebo e-mailem. Cílem tohoto vyšetření byla prevence takzvané chronické plicní nedostatečnosti (CHOPDN). Ambulance plicního oddělení se pro pacienty otevřela od 12 do 15 hodin. Jedním z prvních pacientů byla například Jaroslava Hejcmanová.

Vyšetření za pár minut

„Přišla jsem z preventivních důvodů a pro vlastní klid. Znepokojoval mě dlouhotrvající kašel," svěřila se paní Jaroslava. Samotné vyšetření nebylo nijak složité, trvalo pár minut.

„Pacient vyplní nejdřív dotazník. Napíše, zda je kuřák, nekuřák, jestli pracuje v prašném prostředí, abychom měli potřebný obrázek," informovala vrchní sestra oddělení Kateřina Pokorná. Pak následovalo vyšetření na takzvaném spirometru. „Získané údaje následně lékařka vyhodnotí a v případě potřeby pozve zájemce na podrobnější vyšetření," upřesnila vrchní sestra oddělení Pokorná.

I v poměrně krátké době, během necelé hodiny se podle vrchní sestry Pokorné objevily dva případy, které si zaslouží další pozornost odborníků. „Jedné pacientce jsme doporučili podrobné vyšetření u lékaře. Druhý pacient se na plicním oddělení v minulosti léčil, ale teď se ukázalo, že potřebuje zřejmě odbornou pomoc znova," upřesnila vrchní sestra Pokorná.

Jak dodala, cílem akce je vzbudit v lidech zájem o vlastní zdraví, a pokud jsou aktivní kuřáci, nebo často pobývají v zakouřených prostorech, zdůraznit jim nutnost preventivních prohlídek plic.

„Spirometrie je vyšetření, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic. Provádí se pomocí spirometru, přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání a testuje schopnost a kapacitu pacientových plic nadechnout a vydechnout. Dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase," popsala vrchní sestra Pokorná průběh vyšetření.

Riziko kouření

Spirometr umožňuje zjistit a nalézt nejběžnější plicní patologie. Zejména poruchy průchodnosti dýchacích cest typické pro astmatiky nebo pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dokáže poznat poruchy průchodnosti průdušnice, dokáže najít řadu dalších onemocnění, které se týkají plic samotných. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je systémové zánětlivé onemocnění, které postihuje hlavně dýchací soustavu. CHOPN je v současné době léčitelná, ale není vyléčitelná. V ČR je postiženo asi 8 % populace, především muži, ale výskyt u žen stoupá. V důsledku tohoto onemocnění zemře asi 2000 pacientů ročně. Rizikovým faktorem je kouření tabáku, včetně marihuan a, vodních dýmek.

Je to ale i kouř v domácím prostředí při vaření a vytápění, prach a chemikálie v pracovním prostředí.

Příznaky nemoci jsou hlavně chronický kašel, který nemusí trvat nepřetržitě a nemusí být doprovázen tvorbou hlenu. Dále je to chronické vykašlávání hlenu, dušnost, která se v průběhu času zhoršuje a rychlá únava při větší fyzické námaze.