Téměř dvě stě metrů chodeb a slepých uliček nabízí návštěvníkům možnost poznat, jaký způsobem razili lidé ve středověku sklepy a jiné prostory často přímo ve skále.

V současné době mají chodby poměrně jednotou podobu. Jejich šířka se pohybuje od sto šedesáti do dvou set čtyřiceti centimetrů, výška je pak mezi sto sedmdesáti a dvěma sty deseti centimetry. Na stěnách a stropech mohou návštěvníci vidět vrypy po ručních nástrojích, jimiž tehdejší řemeslníci klenuté podzemí vytesali.

Jeho stáří se historikům doposud nepodařilo přesně určit, nelze však vyloučit, že nejstarší části chodeb pocházejí již ze třináctého století. Svou konečnou podobou získalo podzemí, jehož využití majitelé podle potřeby různě měnili, pravděpodobně v patnáctém století. Této domněnce nasvědčuje především kva-lita provedené práce. Je však možné, že některé jeho části vznikly i později.

Nejstarší nálezy střepů keramiky pocházejí přibližně z patnáctého století. Jediná nalezená mince v těchto prostorách je o tři sta let starší.
Podzemní chodby, které se nacházejí severovýchodně od světelského kostela svatého Václava, pak sloužily několik desítek let jako místo, kam světelští obyvatelé vozili odpadky.

Spojení s lipnickým hradem je jen pověst

Do vyčištění a zprůchodnění zanedbaného podzemí se pustila až skupina členů Vlastivědného sdružení Světelsko, díky níž si ho mohou turisté prohlédnout v dnešní podobě.

Podle lidové tradice měly chodby pokračovat pod řekou Sázavou, pod zámkem, a dokonce na hrad v Lipnici nad Sázavou. Všechny však končí v pevné hornině a skále, což znamená, že neexistuje žádné spojení s dalšími podzemními prostorami.

Přesto lze však uvést, že jde o zajímavou ukázku středověkých razicích prací, jejichž účel není doposud zcela jasný a lze o něm v porovnání s obdobnými díly v jiných městech jen spekulovat.

Prohlídka světelského podzemí s průvodcem trvá přibližně tři čtvrtě hodiny a přijde návštěvníky na čtyřicet korun. Mládež do osmnácti let a senioři nad pětašedesát let si koupí vstupenku o polovinu levněji. Dětí mladší šesti let pak mají vstup zdarma.

Jan Štrobl