Obecní úřad totiž vypsal anketu, ve které se Pohledští můžou vyjádřit, jak by zastupitelé měli investovat obecní peníze. Obecní úřad také uspořádal na toto téma informační schůzku, které se zúčastnilo 60 občanů. Jednání byl přítomen také projektant stávajícího projektu vodovodu inženýr Jiří Pohořelý.

Vodovod má obec od roku 1909, prošel modernizací v 80. letech 20. století, vede od Svaté Anny a zásobuje pouze ulici Zámecká a část obce „nad strání", budovu zámku, fary, mateřské školy, hasičské zbrojnice, kadeřnictví a obecního úřadu. V těchto místech ale vodovod končí.

Pohledský vodovod spravují Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VAK HB), které se starají o jeho provoz i odstraňování závad a poruch. Projekt vodovodu má obec vypracován od roku 2006. Podle starosty Milana Klementa je nutné podotknout, že projekt se nevztahuje na část obce Nad Tratí, která je obsluhována samostatným vodovodem v majetku několika spoluvlastníků.

Aktualizace projektu

Vzhledem k právním změnám i změnám požadavků provozovatele vodovodu VAK HB je nutná aktualizace projektové dokumentace. O tom, zda bude k realizaci vodovodu přistoupeno, rozhodne ve velké míře zájem občanů o jeho výstavbu, jenž bude zřejmý po odevzdání ankety, kterou vyhlásil obecní úřad. V dotazníku je obsažena stěžejní otázka, týkající se možných oblastí rozvoje obce, kam by zastupitelé obce měli podle názoru občanů v příštích letech nasměrovat své snahy a investovat finance. Závisle na výsledcích ankety bude probíhat příprava projektové dokumentace a stavebního povolení k vodovodu.