Kroužek vedou Petr Kotting a Simona Hynková. Všichni budeme filozofové, ale nikdo nebude umět zatlouci hřebík. Taková černá budoucnost děti z Polytechnického kroužku podle Petra Kottinga nečeká. „Mám bohaté pedagogické zkušenosti a vím, že děti nemůžete nutit, ale jen je naučit, aby to, co mají dělat, je bavilo,“ říká Petr Kotting.

Jádrem kroužku je 12 stálých dětí, z toho asi čtyři jsou už studenti. V Polytechnickém kroužku si každé dítě najde to, co mu vyhovuje a co ho baví. „ Nejmenší děti sdružené v kroužku Šikuláček, který vede Simona Hynková, se věnují výtvarné výchově, zkoušejí si základy techniky a ručních prací třeba se dřevem. Nikdo děti k ničemu nenutí, každému se snažíme věnovat individuálně. Své místo tu mají děti bez rozdílu věku, kluci i holky, děti zdravé, s handicapem i ty ze sociálně slabého prostředí,“zdůrazňuje Hynková.

„Já sem chodím už dlouho a líbí se mi tu, ráda maluju,“ prozrazuje šestiletá Sofie. Její kamarádka Monika Cemperová chodí do kroužku asi tři roky. Přivedla ji sem kamarádka. Děvčata právě předvádějí hru s kouzelnou 3D tužkou. Další z děvčat, Markéta Walterová, se chystá na studium na grafické škole a v kroužku na přijímačky pilně trénuje. Děti se scházejí pravidelně, jednou měsíčně mohou být v kroužku celý víkend.

Kroužek se schází v Jeníkově za náměstím v domě, u kterého by nikdo nehádal, kolik se v něm skrývá moderní výtvarné a počítačové techniky. „Prostory jsme vybudovali díky sponzorům, ochotě rodičů, máme k dispozici počítače, diaprojektory, speciální 3D tiskárny. Dolní prostory bychom rádi přebudovali v učebnu a dílny jak pro děti z kroužku tak i pro veřejnost,“ říká Petr Kotting, který se věnuje starším dětem.

Jejich zábava je už na vyšší úrovni, pracují s moderní počítačovou technikou a stavebnicemi. Malý technici si sami dokážou postavit motorku, traktor, ale také třeba diferenciál a další složité věci. Sami mohou vyzkoušet základní principy fyziky, jako je nakloněná rovina, kladkostroj nebo převody pohybu. „Ve skutečnosti je za kamarádskou formou ukryta metodika, osnovy a zkušenost učitele, lektora a táty-kutila,“ vysvětluje Petr Kotting. Proč technický kroužek a nikoliv pouze Internet ? Podle Kottinga znalost mechaniky, elektroniky a manuální zručnost jsou základ pro pochopení nových technologií.

Na vysoké úrovni jsou i úspěchy dětí ze Sedmičky. Starší děti z kroužku se úspěšně účastní soutěží Stavíme z Merkuru, předvádějí svoje znalosti na technickém fóru ve Valči, prezentují se na Dnech řemesel Fortel Třebíč. Technický kroužek Sedmička podle Kottinga v praxi naplňuje to, čemu se říká neformální polytechnické vzdělávání. A proč Sednička? „Podobně jako v případě divadla Semafor (Sedm malých forem), tak i v našem technickém kroužku se za názvem skrývá sedm různých oborů, které chceme klukům a holkám ukazovat,“ vysvětluje Kotting.