V této souvislosti dojde ke zprovoznění tohoto úseku také autobusům MHD v termínu od 14. 7. do 31. 8. 2014 pro obsluhu lokality Žižkov.

Pro toto období budou provedeny následující změny v jízdních řádech MHD: Od 14.7. bude MHD jezdit podle původních standardních jízdních řádů platných od 15. 12. 2013, to znamená platných do doby zavedení objížďkových jízdních řádů vydaných v souvislosti s uzavírkou Žižkovy ulice. Tímto dnem tedy zároveň končí platnost objížďkových jízdních řádů platných od 7. 4. Speciální linka číslo 10 obsluhující lokalitu Žižkov bude zrušena, stejně tak bude zrušena i dočasná zastávka MHD na lince číslo 10 – VUB, ulice Chotěbořská.

Všechny linky MHD budou jezdit standardně dle jízdních řádů platných od 15. 12. 2013 s těmito výjimkami: zastávka KD Ostrov bude přesunuta do ulice Prokopa Holého. Zastávka Penzion Starr nebude obsluhována. Autobusy MHD budou do lokality Žižkov najíždět z Žižkovy ulice do ulice Prokopa Holého, kde obslouží přesunutou zastávku KD Ostrov a dále budou pokračovat Trocnovskou ulicí a ulicí Na Spádu, zpět do Žižkovy ulice, kde obslouží zastávku Žižkova, a dále budou pokračovat na další zastávky již standardně dle jízdních řádů. Nadále zůstane přeložena zastávka Husova do ulice Dobrovského a také zůstane přeložena zastávka Sídliště Pražská na zastávku Pražská. Předpokládaná doba tohoto dočasného režimu je od 14. 7. 2014 do 31. 8. Poté budou znovu zavedeny objížďkové jízdní řády.

Další aktuální informace pro cestující budou zveřejňovány na webových stránkách www.tshb.cz.