Jedná se o tři dny plné aktivit. Dobrovolníci v této době mohou udělat něco pozitivního pro přírodu nebo pro lidi v okolí svého bydliště. Do projektu se zapojují tisíce lidí.

Žáci z ekotýmu přibyslavské školy se přihlásili do projektu s aktivitou Čteme dětem před spaním. Dva dny po obědě četli dětem ve všech odděleních přibyslavské školky pohádky. Děti z kroužku Otakárek se zapojily aktivitou Úklid města. Sbíraly odpadky pod farou a v zámeckém parku. Během dvou hodin naplnily šest velkých igelitových pytlů vším, co lidé odhodili v přírodě do trávy a do křoví.

Zahanbit se nenechala ani mládež z místní skupiny Českého červeného kříže Přibyslav. Společně se starostou Martinem Kamarádem dobrovolníci z ČČK u kulturního domu v Přibyslavi vysázeli živý plot z habrů a další část této skupinky ještě pokračovala ve vysazování habrů v Dolní Jablonné. Sešlo se celkem 18 dobrovolníků.

Do projektu „72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ"se přihlásili i mladí hasiči Sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Ves. Společně se svými vedoucími, starostkou, místostarostou a rodiči, celkem 25 dobrovolníků, se nedávno sešli na nově zrekonstruovaném veřejném dětském hřišti. Vysázeli zde tři nové stromy, posbírali kamínky a odpadky, natřeli starší hrací prvky, ostříhali stromky, uhrabali trávník a zaseli novou trávu. Bylo veselo a udělalo se kus práce.

SDH Dlouhá Ves