Město Přibyslav obdrželo z Fondu Vysočiny, z grantového programu Odpady 2017, dotaci na akci Třídíme lépe. Uzavřelo s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 39,31 % z celkových nákladů na akci. Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu.

„Za tímto účelem byly nakoupeny s podporou společnosti EKO-KOM sady tašek do domácností určené na třídění odpadů. Sada obsahuje 1 tašku modré barvy na papír, 1 tašku žluté barvy na plasty a 1 tašku zelené barvy na sklo. Malá taška je vhodná pro méně početnou domácnost, velká pro rodiny s dětmi. Lze je propojit suchými zipy, jsou omyvatelné a používají se opakovaně. Odpad lze takto v domácnosti pěkně třídit a pohodlně odnést do kontejneru. Na taškách je zobrazeno, jaký druh odpadů je možné do nich vhazovat,“ informovala občany Přibyslavi Jana Krejčová z odboru výstavby a životního prostředí. Radnice předpokládá, že používání tašek v domácnostech zvýší výtěžnost tříděného sběru odpadů. Sadu tašek si mohou občané vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Přibyslavi. Podmínkou je, že musejí mít uhrazený místní poplatek za odpady. Jedna sada tašek je určena pro jednu domácnost.

Barevné tašky rozdávaly už dříve ve spolupráci s Krajem a společností EKO-COM občanům i další města či obce na Havlíčkobrodsku. Zájem o ně byl velký a podle tamních samospráv se třídění odpadu skutečně zlepšilo. Například v obci Věž rozdaly dokonce už během roku 2014 tři sta sad tašek zdarma občanům s trvalým pobytem, ale také majitelům rekreačních chat.

„Tašky získali občané na obecním úřadě při platbě poplatku za komunální odpad za rok 2015. Podmínkou pro předání tašek je také to, aby měli zájemci uhrazené poplatky v minulých letech. Pokud tyto podmínky splnili, mohli si vybrat hned ze dvou variant tašek," upřesnil starosta Miroslav Miksa.

Celkem 280 barevných tašek dostalo ve stejném roce 2014 k dispozici městys Úsobí. Podarovat všechny, kteří poctivě třídí odpad, se rozhodli i zastupitelé v obci Pohled, kde obecní úřad předběhl Kraj Vysočina a nakoupil ekotašky z vlastní iniciativy za peníze z rozpočtu.

Po zkušenostech z měst a obcí, které eko tašky do domácností darovaly, se zvýšil objem vytříděného odpadu – skla, papíru a plastu, čímž obce získaly více finančních prostředků za organizování sběru tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM. To se promítlo na rozhodnutí zastupitelstev nezvyšovat poplatky za shromažďování, sběr a svoz komunálních odpadů.

K třídění odpadu se snaží lidi motivovat společně s obcemi i EKO-KOM. Roman Zouhar, regionální manažer společnosti pro Vysočinu, dodal: „Aktivity jako distribuce barevných tašek na třídění mají rozhodně smysl. Díky třídění a recyklaci obalových materiálů se každým rokem zachrání zhruba 23 km² přírody. Jen ročně se tříděním papíru ušetří více než dva miliony stromů po celé České republice."