Hned s několika zajímavými projekty vstupuje do nového školního roku základní škola v Přibyslavi.

„Speciální třída pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením bude vyučovat čtyři děti, dva prvňáky a dva páťáky, chlapce i dívku. Z toho jsou tři děti s těžkým postižením. Výuku zahájíme již prvního září. Ve třídě budou působit učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga," informoval ředitel školy Petr Adam.

Podle ředitele není vůbec jednoduché takovou třídu otevřít. Téměř půl roku škole trvalo, než našla pedagoga s potřebnou specializací a praxí. Budoucí asistentka postižených školáků pracovala ve školní družině. „Vzdělávací program ve speciální třídě má zvláštní osnovy. Spojuje se dohromady až deset ročníků. Žáci se mohou vzdělávat třeba i deset let a víc. Některé z dětí, které se budou ve třídě vyučovat, jsou autisté," upřesnil ředitel.

Zvláštní učební program

Žáci ve speciální třídě se nebudou učit matematiku, češtinu a dějepis jako jejich vrstevníci v ostatních třídách, ale budou zvládat takové předměty, jako je rozumová výchova, pracovní výchova a další předměty. Nebudou dostávat ani klasické školní vysvědčení. „Cílem vzdělávacího procesu je naučit děti, jak se orientovat v běžném životě, dát jim pocit sebedůvěry a naučit je samostatnosti," vysvětlil ředitel s tím, že před otevřením speciální třídy bylo třeba změnit zřizovací listinu školy, získat různá povolení například od školské rady.

Navíc, podle ředitele Adama stihla základní škola v Přibyslavi otevřít speciální třídu takzvaně za pět minut dvanáct. „Ministerstvo školství má totiž v plánu do budoucna speciální školy zrušit. My bychom rádi speciální třídu ve škole udrželi, protože její existence pomáhá dětem handicapovaným i zdravým. Děti s postižením se učí orientovat v jiném světě, než na jaký jsou zvyklé a ostatní školáci se už od malička učí, že někteří jejich vrstevníci se od nich liší, ale to není důvodem se jich stranit, naopak, měli by jim pomáhat," konstatoval ředitel.

Speciální třída se nachází na stejné chodbě jako ředitelna, již nyní je vybavena novým nábytkem, sedacími polštáři a speciálním zařízením, jako je například logopedické zrcadlo.

Dalším zajímavým projektem, s nímž základní škola od září přichází, je moderní výuka jazyků za spolupráce s některými místními podnikatelskými firmami.

„Jedním z cílů naší školy je podpora vzdělávání v cizích jazycích. V této souvislosti vše připravujeme a v příštím školním roce bychom začali plně rozvíjet, kromě jiného, prostřednictvím zavádění metody CLIL (integrovaná výuka cizího jazyka a předmětu). Podařilo se získat dotaci z ministerstva školství ve výši 980 tisíc korun, díky které absolvovalo 13 pedagogů, což je téměř polovina sboru, o prázdninách čtrnáctidenní certifikované jazykové pobyty v Anglii, Německu a Francii," informoval ředitel Adam. Cílem je modernizace výuky cizích jazyků ve škole.

Firma Metal koupí škole učebnice

„Rádi bychom aspoň jednou týdně nabídli žákům vyučování školních předmětů v cizím jazyce," upřesnil ředitel. V praxi by to mělo vypadat tak, že například jednu hodinu dějepisu týdně absolvují žáci například celou v angličtině, aby si rozšířili slovní zásobu a naučili se v cizím jazyce komunikovat.

„Navázali jsme rovněž spolupráci s přibyslavskou firmou SC Metal, která nám nabídla, že zakoupí pro naše žáky kvalitní učebnice angličtiny, což přijde zhruba na 120 tisíc korun. Firma chce podporovat vzdělávání našich žáků i nadále. Například nejlepší žáci by měli mít možnost sponzorované návštěvy v zahraničí. Další, kdo chce naši školu podpořit, je přibyslavská firma ACO, zde o možné spolupráci jednáme," dodal ředitel.

Základní škola Přibyslav se pravidelně zapojuje do různých projektů. Například Učíme interaktivně či Meze svobody.

Podle ředitele školy Petra Adama byl uplynulý školní rok hodně náročný. Kvůli dostavbě školy panovaly stísněné podmínky, provizorním podmínkám čelili i pedagogové.

„Byl to hodně divoký rok. Jednak dobíhající přestavba školy a následné starosti se zajištěním a koordinováním všech činností souvisejících s dovybavením školy. Škola dostala nový nábytek, systémy ICT, nový server, rovněž nový zabezpečovací systém.