Příští víkend se bude v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku konat  první velké diecézní setkání ministrantů.

„Diecézní ministrantské setkání se letos uskuteční v Přibyslavi 12. až 14.dubna 2013. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6-ti do 15-ti let. Ministrantské setkání se sice koná každý rok, ale ne vždy mohou ministranti prožít společně celý víkend," informoval přibyslavský katolický farář Zdeněk Kubeš. První takové setkání se konalo  v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí, v Kutné Hoře, Vysokém Mýtě, Červeném Kostelci a v minulém roce v Chrudimi.

„Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře a společně prožít i krásnou liturgii. V Roce víry bychom rádi dětem pomohli zamyslet se nad osobním vztahem k Ježíši a přiblížit jim život víry svatých Cyrila a Metoděje. Mottem setkání je věta z evangelia, která zní, neboj se, jen věř," vysvětlil hlavní poslání velkého setkání ministrantů Zdeněk Kubeš.

Do Přibyslavi by mělo přijet až 300 účastníků. Akce se koná v rámci královéhradecké diecéze. Samotná myšlenka ministrantských setkání se zrodila ještě v době, kdy byl v Hradci Králové biskupem Dominik Duka. Akce má také vlastní logo v podobě lodi, symbolu víry a naděje.

Součástí celé akce je rovněž bohatý kulturní a společenský program spojený s výlety do okolí. Stěžejní je ale duchovní program. Sobotní slavnostní mši bude sloužit biskup Jan Vokál, v neděli se ministranti rozloučí opět mší, kterou bude sloužit biskup Josef Kajnek.