Nedávno byl ve městě zahájen v pořadí již druhý tříletý cyklus odborných seminářů Společenstva kominíků.

„Naše členy postupně seznámíme s novými právními předpisy a technickými normami a s výsledky zkoušek v projektu Ministerstva vnitra pod názvem Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv. Rovněž s nimi budeme detailně rozebírat příčiny přibývajících otrav oxidem uhelnatým a požárů od neudržovaných komínů," řekli Deníku prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön a cechmistr Kraje Vysočina, kominický mistr ze Žďáru nad Sázavou Jan Leksa.

Devět dvoudenních školení proběhne v Přibyslavi, jedno v Havířově.

Ivo Havlík