Výběr pro
vedla formou centrálního zadání pro město Havlíčkův Brod, jím zřizované příspěvkové organizace a obchodní organizace s majetkovým vkladem města.

„Myslím, že jsme pro výběr vybrali tu nejvhodnější dobu, protože jsme vysoutěžili cenu o 10 procent nižší, než je pro letošní rok, " zdůraznil místostarosta Čeněk Jůzl.

Celkový objem zakázky je téměř 30 milionů korun. Plyn bude dodávat firma, která již pro město plnila dodávky v roce 2013.

„Na základě takto vysoutěžené ceny předpokládáme, že cena tepelné energie dodávané naší společností Teplo bude v příštím roce o sedm až deset procent nižší než letos. Snížení cen tedy zaznamenají obyvatelé města, kteří jsou napojeni na naše kotelny. Konečná cena bude záviset na regulované složce ceny plynu a elektrické energie," upřesnil Jůzl.

Pomocí e–aukcí se za posledních pět let daří městu stabilně držet nízkou nákupní cenu plynu i elektrické energie a díky jejímu správnému načasování podle vývoje cen na burze ji v průměru snižovat.

Nákupní cena těchto komodit byla nejvyšší v roce 2011 a nejnižší za posledních pět let bude v příštím roce.