Došla jim už v zimě. Podle starosty Vlastimila Marušáka budou muset dodávky pitné vody v případě nouze letos pokrýt cisterny, než se Římovice dočkají vodovodu.

Problémy s pitnou vodou, jejím dostatkem a kvalitou trápí obce kolem Golčova Jeníkova celá léta. Hladina spodní vody klesá a ani její kvalita nevyhovuje. Golčův Jeníkov má 10 místních částí, vodovod neměla žádná z nich. „Obce měly nebo dosud mají studny, část z nich je dokonce nově vrtaná. Ale voda je železitá. V podstatě je to minerálka, ovšem když zavrtáte hlouběji, narazíte na sirovodík. V důsledku toho voda páchne, zanáší vrty a kapacita studní se snižuje," popsal situaci na Jeníkovsku starosta Marušák.

Problémy s vodou řeší Jeníkov stavbou vodovodů, ale jde to pomalu. „Každý rok se snažíme zajistit zdroje pitné vody pro některou postiženou obec, ale neobejdeme se bez dotací," zdůraznil starosta. Vodovod pro nejhůř postiženou obec Kobylí Hlava, odkud se chtěli obyvatelé v roce 2015 kvůli vodě vystěhovat, pořídilo město Jeníkov loni. Letos řeší stavbu vodovodu v obcích Vrtěšice a Sirákovice, kde studny vyschly loni. „Jedná se o více než čtyři kilometry vodovodu. Původní cena měla být asi patnáct milionů včetně DPH, ale nám se podařilo ve veřejné soutěži cenu výrazně snížit na pět milionů. Z toho Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci skoro tři miliony, další dotaci ve výši asi 1,3 milionů poskytne Kraj Vysočina, město Jeníkov doplatí asi 30 procent," upřesnil starosta. Jenže problémy s vodou pokračují. „Vyschly nám studny, nemáme vodu," oznámili už v zimě radnici v Jeníkově obyvatelé obce Římovice. V obci je asi 200 domácností.

Jak vysvětlil starosta Marušák, sněhu sice bylo dost, ale předchozí holomrazy způsobily, že půda byla neprostupná a voda z tajícího sněhu po ní stekla. Do studní se jí dostalo minimum. „Samozřejmě, že budeme muset vybudovat vodovod i v Římovicích, Stupárovicích a Budce ale letos to nestihneme. Takže jakmile se nám podaří zprovoznit vodovod ve Vrtěšicích, budeme vodu v případě nouze vozit do Římovic, obávám se, že jinak ten problém letos řešit nelze," konstatoval starosta Marušák s tím, že zajistit peníze na vodovod není jen tak.

Neobejde se to bez dotací. Jeníkov o ně žádá každý rok kraj, ministerstvo či Státní fond životního prostředí. Každá subjekt má ale jiné podmínky, které jsou stále přísnější.