Z toho výdaje činí 72 miliony korun a příjmy 77 milionů. „Zastupitelstvo města Přibyslav rovněž schválilo investiční priority na rok 2017. Sem patří například technická infrastruktura v lokalitě Osiva, konvektomat pro základní školu, kontejner na svoz odpadů, technologie pro kabelovou televizi, technická dopravní infrastruktura v obci Dobrá, rekonstrukce ulic Komenského a Zahradní," uvedl několik příkladů starosta Martin Kamarád.

Město Přibyslav chce rovněž v novém roce zajistit nákup multikáry pro technické služby, autol pro pečovatelskou službu a stavbu hasičské zbrojnice v obcii Keřkov. Rovněž je nutná oprava komunikace v obci Česká Jablonná – Olešenka, nákup automobilu pro výjezdovou hasičskou jednotku, vybavení dětských hřišť a koupaliště, rovněž tak radar do obce Ronov nad Sázavou. „Zastupitelstvo Přibyslavi schvaluje také finanční spoluúčast z rozpočtu města Přibyslav na akci restaurování movité kulturní památky, konkrétně se jedná o křtitelnici v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi ve výši 10 procent z celkových výdajů 311.650 korun, to je 31.165 korun. Vlastníkem památky je Římskokatolická farnost Přibyslav," doplnil starosta.

Město Přibyslav rovněž poskytne dotaci této farnosti ve výši přes 20 tisíc korun, farnost potřebuje peníze na opravy kostela. Zastupitelstvo města Přibyslav schválilo rovněž mimořádnou splátku úvěru ve výši 15 milionů korun u České spořitelny, a.s. který si město vzalo na rekonstrukci základní školy. Podle starosty Kamaráda chce město Přibyslav úvěr splatit co nejdříve, aby bylo možné se zaměřit na další náročné investiční akce, konkrétně na stavbu kanalizačního systému ve svých obcích.