Mladí hasiči, členky Základní organizace Českého svazu žen a žáci základní školy se tak zapojili do letošního celokrajského projektu Čistá Vysočina.

Žáci školy a mladí hasiči sbírali odpadky podél místních komunikací.

Členky svazu žen s některými zastupiteli obce vyhrabali nečistotu ze zelených ploch v okolí obecního úřadu, dětských hřišť a také u pomníku padlých nedaleko základní školy.

Mladí hasiči dostali od členek Základní organizace Českého svazu žen tradičně sladkou odměnu za jejich píli a dobře odvedenou práci.

Nový traktor byl dobrý pomocník

Letošní úklid usnadnilo využití traktoru, který obecní zastupitelé pro obec získali v závěru roku 2014 za pomoci dotace ve výši 1 137 587 korun z projektu „Snížení imisní zátěže obce".

Celková cena traktoru byla 1 322 831 korun, z obecního rozpočtu tak byl uhrazen pouze rozdíl mezi oběma částkami.

Traktor je multifunkční a lze využít různých nástavců. Při úklidu obce vypomohl se zametáním komunikací a odvozem odpadu. Využití též nalezne při zimní údržbě chodníků. V jeho obsluze se střídali starosta a místostarosta obce.

V tento den také členové Sboru dobrovolných hasičů v Rozsochatci uspořádali sběr železného šrotu.

Lenka Hyršová