Letos to bude například projekt na vodovod do Hlíny, či rekonstrukce komunikací, což se ale neobejde bez dotací.

„Když se pokusím v krátkosti shrnout loňské investiční akce, které se povedlo v Sobíňově uskutečnit, tak hned ze začátku roku se povedla opravit kamenná zeď u požární nádrže u Vzoru. Bohužel přes suché počasí, které u nás panuje již druhý rok, nenateklo do nádrže takové množství vody, jaké jsme předpokládali," sdělil starosta obce Miloš Starý.

Jak doufá, snad se tato situace s nadcházející zimou a novým jarem napraví. Loni v květnu se v obci uskutečnila oprava výtluků a spár na komunikacích po obci. Pískem a drtí byla opravena cesta za kostelem, která ale není majetkem obce. „Tato situace by se měla napravit v rámci směn pozemků při pozemkových úpravách, které u nás pravě probíhají," upřesnil starosta. V červnu byl zakoupen nový mulčovací systém k traktoru, díky kterému se lépe upravuje okolí cest, naučné stezky a další plochy, udržované jednou až dvakrát do roka.

„Největší stavební akcí loňského roku je výstavba bezpečných a bezbariérových chodníků v Sobíňově. Bohužel se vyskytly okolnosti, které nám neumožnily celé dílo dokončit v předpokládaném termínu, proto se termín dokončení posouvá do první třetiny letošního roku," vysvětlil starosta Starý.

Řada investic

I na letošní rok 2017 je v Sobíňově plánována celá řada investičních akcí, nejen stavebních. „Na jaře bychom chtěli uskutečnit výstavbu veřejného osvětlení podél cesty na Hlínu, na kterou již máme stavební povolení. Dokončujeme projekty na výstavbu vodovodu a kanalizace na Hlínu, projekt na rekonstrukci povrchu hřiště v Pískových, projekt na rekonstrukci komunikace na Nové čtvrti. Dále je to projekt na revitalizaci hřbitova a přilehlého parku. Všechny tyto záměry jsou podmíněny získáním dotací, o které jsme připraveni žádat," podotkl starosta s tím, že jde zatím jen o stručný výčet obecních aktivit. Obec Sobíňov rovněž plánuje letos vyměnit okna a zateplit strop v mateřské škole. Plánuje také opravit některé komunikace.