Samotný vstup na akci je zdarma. Placené jsou pouze komentované prohlídky sklárny, které jsou naplánované na jedenáctou, dvanáctou, třináctou a patnáctou hodinu. Ve 14.00 hodin proběhne vyhlášení vítěze o nejlepší posvícenský koláč nebo martinský rohlík, kterého vybere komise v čele s Danou Viktorovou.

Kromě toho se mohou příchozí těšit na prodej vánočních ozdob z Horního Bradla a z Poniklé, malování vánočních ozdob se jmény na přání, prodej květinových dekorací a v neposlední řadě i na tvořivou dílničku Pavlíny Nixbauerové – držitelky regionální značky Kutnohorska. Nebude chybět ani svařák a dobroty z Vysočiny.

Čítárnička s Nelou Boudovou.
VIDEO: Brodským dětem v pondělí četla herečka a spisovatelka Nela Boudová