„Na místě původního Sokolohradu se nachází jedna ubohá lavička, která většímu množství pocestných odpočinek neposkytne, o nádobách na odpadky ani nemluvě. Ty se, bohužel, nevyskytují ani na vrcholu, kde se obaly po zkonzumovaných potravinách házejí do ohniště. Oheň by se zde tedy nejspíš taky rozdělávat neměl. Nádoby na odpadky nejsou nikde ani po trase z Bílku až do Chotěboře. Snad by nebylo pro městský rozpočet tak finančně náročné pořídit důstojné odpočívadlo a několik odpadkových košů," stěžují si turisté a poukazují na skutečnost, že město Chotěboř se chlubí sochou, která na romantické údolí upozorňuje, ale to zřejmě asi tak vše.

„Na Doubravě u Chotěboře jsme byli několikrát. Procházka je nádherná, ale nepořádek, odpadky a poházené plastové láhve dokážou dojem z výletu pokazit, koše na odpadky tu skutečně nejsou," posteskli si manželé Boháčovi ze Slatiňan.
„Správcem naučné stezky údolím Doubravy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice, která v současné době realizuje projekt rekonstrukce naučné stezky Údolím Doubravy," informovala za Městský úřad v Chotěboři Jana Musílková.

Dle sdělení  Soni Hospodkové ze Správy CHKO je tento projekt financován z Operačního programu životního prostředí.

Stezka projde řadou úprav

Na několika místech bude stávající stezka stabilizována opěrnými kamennými zídkami. Podobně bude v nejvíce narušených úsecích povrch stezky upraven rovnaným kamenem. V místech, která jsou hůře schůdná, bude stezka doplněna o ocelová zábradlí nebo lávky. Stávající ocelová zábradlí a zábrany budou opraveny a natřeny. V rámci rekonstrukce bude provedena i výměna a celková aktualizace informačních panelů. Součástí projektu je i obnova stávajících laviček na vyhlídce Sokolohrad a v ostatních úsecích stezky.

Snahou je v maximální možné míře zachovat přirozený ráz kaňonovitého údolí, a proto se neuvažuje o umístění odpadkových košů po trase stezky. 

„Není také v technických ani finančních možnostech města Chotěboř nebo správce stezky, aby na její trase byly odpadkové koše rozmístěny a průběžně s odpovídající četností vysypávány," vysvětlila Musílková.

Středně náročná trasa v délce zhruba čtyř a půl kilometru je určena pěším turistům a nabízí mnoho zajímavých zastavení. Nikde na trase nejsou umístěny žádné občerstvovací zařízení ani jiný zdroj odpadků. Vše, co v lese zůstává, je podle městského úřadu v Chotěboři bohužel dílem neukázněných turistů, kteří znečišťují toto romantické prostředí obsahem svých batohů.

Jak někdy vypadá údolí Doubravy, o tom vědí svoje ochránci přírody a také chotěbořští studenti. O čistotu v údolí Doubravy se totiž pravidelně starají členové Ekoklubu gymnázia Chotěboř a členové tamní základní organizace Českého svazu ochránců přírody.

Studenti chotěbořského gymnázia podle Věry Váchové a webových stránek Ekoklubu,  občas projdou trasu od školy přes Koukalky až k Doubravě a údolím Kamenného potoku, pak se vracejí zpět do Chotěboře.
Pravidelně nasbírají plné pytle odpadků, nechybějí ani pneumatiky, části potrubí a dokonce i několik oken.

Rezervace od roku 1986

Přírodní rezervace Údolí Doubravy je nejcennějším územím jižní části chráněné krajinné oblasti Železných hor. Úzký, strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí je však neméně krásné, romantické a tajuplné.

Přírodní rezervace Údolí Doubravy byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 hektarů a je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V roce 1993 zde byla otevřena naučná stezka, která je 4,5 kilometrů dlouhá, překonává výškový rozdíl 83 metrů a je turisticky středně náročná. Naučná stezka sleduje tok řeky Doubravy, která mezi Horním mlýnem u Chotěboře a Bílkem protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří malebná i divoká zákoutí s balvanitým řečištěm a četnými peřejemi.