Kapacita farmy může dosáhnout více než 1200 dojnic.

Investory je Zemědělská společnost Vilémov a Cerea, firmy patřící do skupiny Agrofert. Po postupném rozjezdu by měla farma vyprodukovat denně až 30 tisíc litrů mléka určeného pro mlékárnu Tatra Hlinsko. Pro místní region je podstatná i skutečnost, že farma nabídne až 30 volných pracovních míst.

Stavba trvala 18 měsíců, investováno do ní bylo 300 milionů korun. Farma pro chov dojnic s navazující bioplynovou stanicí byla postavena na místě bývalého kravína z osmdesátých let minulého století, který prošel demolicí. Práce na stavbě nového objektu byly zahájeny v dubnu roku 2013.

Návratnost investic za deset let

„Investice do výstavby nové farmy dosáhly hodnoty 300 milionů korun, měly by se vrátit nejpozději do deseti let, což bude záviset na vývoji ceny mléka na trhu," vysvětlil ředitel Zemědělské společnosti (ZS) Vilémov, Tomáš Kunc. Podle ministra financí ČR Andreje Babiše rozhodnutí podpořit stavbu farmy a bioplynové stanice na Vysočině ale nebylo jednoduché a vedla se kolem toho dlouhá jednání . „Jsem rád, že ke stavbě nakonec přece jen došlo. Podařilo se na ni získat dokonce dotace z Evropské unie ve výši sedmi procent nákladů. Taková stavba má i pozitivní hodnotu pro budoucnost, na rozdíl od projevů českých politiků, " konstatoval ministr financí s tím, že v neposlední řadě i děti na Vysočině se mohou přijít do mléčné farmy podívat, aby věděly, že mléko se nevyrábí v supermarketu.

Farma je vyprojektována a postavena podle nejmodernějších trendů. Splňuje nejpřísnější normy pro chov zvířat. „Maximální ohled je brán na podmínky pro život zvířat a na jejich pohodu. V této oblasti dokonce farma překračuje platné normy," zdůraznil ředitel ZS Vilémov. Na farmě, která zahrnuje stáje, produkční stáje, dojírnu, zásobník krmiva, lehací boxy či krmný stůl, bude rovněž nepřetržitý veterinární dohled 24 hodin denně. Krávy by měly denně pozřít až 60 tun krmiva. Součástí farmy je rovněž bioplynová stanice, která zpracovává vyprodukovanou kejdu v naprosté většině pocházející jen ze stájí.

Ostrovní provoz

Farma podle Kunce funguje v takzvaném ostrovním provozu, kdy bioplynová stanice slouží zároveň jako vlastní zdroj elektrické energie, tepla i ohřevu vody. Investor při stavbě úzce spolupracoval s představiteli obce Uhelná Příbram. Místní obyvatelé a rodiny zaměstnanců si mohli mléčnou farmu prohlédnout už s předstihem. „Mezi farmou a obcí byla navázána spolupráce, která bude do budoucna jistě zdárně pokračovat k oboustranné spokojenosti,"sdělil starosta obce Václav Jarolím. „Uvědomujeme si, že výstavba znamenala pro obec do jisté míry zátěž. jsme rádi, že obyvatelé obce byli shovívaví. Odvděčíme se obci aspoň tím, že na farmě vznikne 30 nových pracovních míst, zároveň jsme obci věnovali hodnotné dary ve výši 300 tisíc korun. Šlo o interaktivní školní tabuli, prolézací zařízení na dětské hřiště a výzbroj pro místní hasiče," dodal Tomáš Kunc. Hlavním dodavatelem celé stavby byla firma Metrostav.