Dodavatelská firma propojí již nově vybudovanou obchvatovou komunikaci se stávající silnicí II/150 v místě ostré serpentiny. Řidiči se tak budou muset smířit s dlouhodobou uzavírkou Chlístova a objížďkami, na druhou stranu se mohou těšit na to, že  ostré a nebezpečné esíčko nedaleko Okrouhlice definitivně zmizí ze silniční mapy.

„Uzavírka Chlístova začne v úterý 1. dubna v osm hodin ráno a skončí 30. října tohoto roku. Doprava z Havlíčkova Brodu do Okrouhlice, respektive Světlé nad Sázavou, bude vedena po sedmikilometrové objízdné trase z Perknova přes Veselý Žďár. Z opačného směru, tedy od Světlé nad Sázavou, pak objížďka povede přes Okrouhlici, Krásnou Horu, Březinku, Hurtovu Lhotu a Poděbaby do Havlíčkova Brodu," uvedl starosta Okrouhlice Vladimír Šimek s tím, že tato objízdná trasa bude ještě o deset kilometrů delší.

Linka na telefon

Uzavírka se dotkne také lidí, kteří z Chlístova, a to jak Horního nebo Dolního, jezdí linkovými autobusy. Do Chlístova budou v pracovní dny a v době od 5.45 do 17 hodin zajíždět jen některé linky. „Pro ostatní případy bude zřízena takzvaná linka na telefon. Dodavatel stavby zajistí odvoz cestujícího, po zavolání na telefon, jehož číslo lidem prostřednictvím letáků v nejbližší době sdělí, z Chlístova do Perknova. A to tak, aby tam cestující svůj autobus stihl," vysvětlil Šimek.

O „narovnání" serpentiny nedaleko Okrouhlice se hovořilo dlouhá léta. Teď bude odstraněna, a to doslova a do písmene. Sráz pod esíčkem překlene mohutný silniční val a stávající komunikace bude za Chlístovem zaslepena. „Bylo to opravdu velmi nebezpečné místo, především pak v zimě. Často tam docházelo k nehodám a havarovali tam i místní lidé, kteří ho dobře znali," poznamenal Šimek.

Stavba obchvatu Chlístova, jejímž investorem je Kraj Vysočina, byla zahájena před rokem. Vyjde na zhruba osmdesát milionů korun. Významnou část prostředků získal kraj z Evropské unie.

Úplné uzavírky Chlístova využije investor i k zahájení rekonstrukce opěrné zdi, která v délce několika stovek metrů dělí silnici číslo II/150 od železniční trati. Jde o stavbu, která ale nemá s výstavbou obchvatu nic společného.

Uzavírka Chlístova, objízdné trasy

Objížďka veškeré dopravy mimo veřejnou linkovou osobní a autobusovou dopravu (VLOD) bude vedena ze směru od Havlíčkova Brodu od křižovatky se silnicí číslo III/34719 po silnici číslo III/34719 přes Veselý Žďár po křižovatku se silnicí číslo III/34714, zde vlevo po silnici číslo číslo III/34714 do Okrouhlice po křižovatku se silnicí číslo III/34713 a zde vlevo po této silnici zpět na silnici číslo II/150.

Trasa objížďky ze směru od Světlé nad Sázavou pro veškerou dopravu mimo VLOD bude vedena od křižovatky se silnicí číslo II/150 po silnici číslo III/34750 po křižovatku se silnicí číslo III/34740, zde vlevo po silnici číslo III/34740 přes Krásnou Horu, Březinku, Hurtovu Lhotu a Poděbaby do Havlíčkova Brodu po křižovatku se silnicí číslo I/34 a zde vlevo po této silnici po křižovatku se silnicí číslo I/38, zde vlevo po silnici číslo I/38 po křižovatku s II/150.