Příchozí si poslechli několik milých slov od zástupců obou gymnázií a místostarosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala. Výsadba proběhla mimo jiné i za pomoci a podpory Okrašlovacího spolku Budoucnost.

Po vysazení lípy zazněly z úst dvou slovenských studentek lidové písně našich sousedů. Závěr tohoto slavnostního aktu pak doplnila československá hymna, kterou zazpíval sbor studentů gymnázií.

Slavnostní výsadba lípy byla předehrou gymnaziální oslavy stého výročí založení Československa, která se odehraje dnes odpoledne v rámci dne otevřených dveří.