Vysídlen byl v letech 1969 až 1977 v souvislosti s napouštěním nádrže na pitnou vodu pro Prahu a část Středočeského kraje.

Cílem členů spolku Přátelé Zahrádky je vytvořit v donedávna nevyužívaném kostele multikulturní prostor pro setkávání rodáků, koncerty, výstavy, bohoslužby a další akce.

„V současné době spolek vedle dalších oprav připravuje obnovu elektroinstalace. Tento projekt přihlásil v loňském roce do akce ERA pomáhá regionům," uvedl člen výboru spolku Jan Čihák.

Ten dodal, že projekt Spolku Přátelé Zahrádky se díky podpoře dárců, kteří na speciální sbírkový účet přispěli částkou 66 tisíc korun, umístil na druhém místě a získal dar z programu ERA pomáhá regionům ve výši čtyřiceti tisíc korun.

„Na obnovu elektroinstalace v kostele sv. Víta v Zahrádce se tedy podařilo získat celkem 106 tisíc korun," podotkl Čihák.

Spolek Přátelé Zahrádky nyní aktualizuje projektovou dokumentaci a po příslušném projednání s orgány památkové péče v průběhu roku zajistí zřízení nové elektroinstalace v kostelní lodi, presbytáři a v zákristii.

„Při přípravě celé řady kulturních a vzpomínkových akcí tak již nebude nutno vždy znovu a  znovu v kostele natahovat improvizované elektrické rozvody, a z gotické zákristie, zmizí i provizorní plechový stavební rozvaděč," popsal Čihák.