Havlíčkobrodské Vodovody a kanalizace (VAK) díky evropské dotaci dokončí rekonstrukci přivaděče pitné vody z nádrže Švihov na Želivce. S projektem za více než 100 milionů korun nyní firma uspěla v operačním programu Životní prostředí. Práce se budou týkat úseku dlouhého 7,5 kilometru. Pokud všechno půjde dobře, mohly by začít ještě letos, sdělil ředitel podniku Jan Kadlec.

Stavba naváže na investici z let 2012 a 2013, kdy už podnik část přivaděče zmodernizoval. Dokončit zbývá úsek v území mezi Zručí nad Sázavou a Všebořicemi. I tentokrát budou vodohospodáři nahrazovat původní ocelové potrubí, které se blíží hranici své životnosti, potrubím z tvárné litiny o větším průměru. Zásobování pitnou vodou podle Kadlece stavba neohrozí. „Stejně jako u první etapy zkapacitnění by naši odběratelé neměli pocítit prakticky žádné problémy," uvedl.

Po dokončení rekonstrukce bude mít přivaděč větší kapacitu a bude k němu možné napojovat další sídla s nedostačujícími místními zdroji pitné vody. Kupříkladu v minulém suchém létě pomáhal VAK s náhradním zásobováním 17 obcím. Výjezdů cisteren s pitnou vodou zajistil během léta přes čtyři stovky.

Na nový projekt má VAKz unijního fondu slíbený příspěvek 57,8 milionu korun. Ve stejném fondu současně uspěl ještě s jedním projektem na rekonstrukci úpravny vody ve Světlé nad Sázavou za 33 milionů korun. Tato úpravna byla postavena v 70. letech minulého století a podle ředitele je už technologicky zastaralá.

Akciovou společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod vlastní z 89 procent města a obce. Podnik loni přímo zásoboval pitnou vodou přes sedmdesátdvatisíc odběratelů a další díl vody předával jiným distributorům.