Pracovníci služeb města obrovský strom za pomoci techniky o motorových pil postupně ořezali a z náměstí odvezli.

Tak se budeme těšit zase za rok.