Hlavně varhany, byť se jedná o movitou kulturní památku, jsou přímo v havarijním stavu, takže je vedení pohledské farnosti poslalo do opravy. V péči restaurátorů jsou už od léta. Varhanní stroj bude v letošním roce na náklady farnosti rozebrán, ozářen a chemicky zpevněn. Tyto prvotní záchranné práce byly vyčísleny částkou 100 tisíc korun,“ informoval farníky Jan Novotný mladší Komplexní obnova nástroje se podle návrhu rozpočtu restaurátorů Dalibora Michka a Jana Macha vyšplhá na cca 2 miliony korun.

Farnost se pokusí oslovovat instituce i jednotlivce a požádat v tak složité situaci o finanční pomoc aby bylo možné rekonstrukci varhan provést. Rovněž boční oltář z poutního kostela sv. Anny potřebuje opravu. Nyní je podle Novotného v rukou zkušeného truhláře Kamila Regnera. Oprava oltáře si vyžádá přibližně 400 tisíc korun. Na první etapu oprav získala farnost podporu Ministerstva kultury.