Nebude to po někdejší vojenské železniční vlečce u Bílku, stezka se naopak potáhne lesem podél silnice směrem na Ždírec nad Doubravou. Železniční vlečku již město Chotěboř  nechce, protože by s ní nemohlo volně nakládat.

Podle tajemníka Městského úřadu v Chotěboři Jiřího Fišery byla jednání o převodu  vojenské vlečky do majetku města s Ministerstvem obrany ČR velmi zdlouhavá. Město o její bezplatný převod požádalo již v roce 2005.

„Změnou legislativy došlo v roce 2008 k přerušení jednání a musela být podána žádost o bezúplatný převod vlečky dle jiného právního předpisu. Na základě dalších jednání byla v roce 2010 uzavřena smlouva mezi vlastníkem vlečky a městem Chotěboř o převodu takzvaného strojového svršku," vysvětlil tajemník Jiří Fišera. Dále byla v této smlouvě zakotvena podmínka vyplývající ze zákona o drahách, kde je stanovena nutnost zachovat neporušenou část vlečky, kterou využívá společnost Cerea ke své obchodní činnosti.

Toto bylo podle tajemníka důvodem nepřevedení části vlečky v úseku od nádraží Českých drah až po místo, kde ústí vlečka do firmy Cerea. Město Chotěboř navíc nevlastní pozemky stávající vlečky, a proto nemá o starou železniční vlečku už žádný zájem, neboť by s ní nemohlo nakládat.

„Po dalších jednáních se zástupci Ministerstva obrany, která ale nevedla k danému cíli, byla v roce 2013 navržena a orgány města schválena druhá varianta vedení cyklostezky. Cyklostezka je podle této varianty plánována lesem po levé straně silnice II/345 směrem na Bílek," dodal Fišera.

V současné době probíhají v Chotěboři přípravné práce k zahájení územního řízení. Zvolená varianta ale bude finančně náročnější. Rada města přesto souhlasila již loni se zpracováním dokumentace pro toto alternativní řešení.

„V něm by se ale muselo zohlednit ochranné pásmo silnice II. třídy a současně i několika přírodních koridorů, které touto částí lesního porostu  procházejí," poznamenal Fišera.

Navíc by muselo také dojít k majetkovému vypořádání u malé části pozemků, po kterých by zamýšlená cyklostezka vedla.

V naprosté většině by ale trasa cyklostezky vedla po pozemcích města, což usnadňuje i případná jednání o podpoře z dotačních titulů, které jsou k tomuto účelu vytvořeny.

Nemusí mít třicet kilometrů

V souvislosti s výstavbou cyklostezky se v Chotěboři vede dlouhodobá diskuze. Pro ilustraci přinášíme dva názory.

„Proč město uvažuje pouze o jedné variantě?  Znamená to, že když se nepovede převod vlečky, tak v Chotěboři nikdy žádná cyklostezka nebude? Proč by nemohlo město uvažovat i o jiných variantách, tedy o cyklostezkách vedoucích jiným směrem. Například směrem na Havlíčkův Brod? Nikdo neříká, že musí mít cyklostezka třicet kilometrů, ale když ono se asi nějak nechce. Zřejmě by to stálo někoho příliš úsilí a energie," zareagoval například Květoslav Culek.

Podle Aleše Makovce by zase bývalá vojenská železniční vlečka u Bílku byla pro stavbu cyklostezky přímo ideálním místem.