Konkrétně je to v Jihlavě. Na Pelhřimovsku v Humpolci, na Havlíčkobrodsku například v Okrouhlici a v nejbližším okolí. Organizace je zaměřena na poskytování terénních služeb lidem, kteří mají z důvodu nemoci či věku sníženou schopnost sebeobsluhy.

Pomáhá lidem zejména v menších obcích, kde jsou podobné služby méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé, kterým Včelka nabízí třeba osobní asistenci nebo pečovatelskou službu v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7 do 20 hodin.