Od poloviny října ve škole působí v roli rodilé mluvčí anglického jazyka Alena Forest. „Během týdne se vystřídá ve všech třídách i školní družině a její přítomnost je velkou motivací i posilou. Od ledna letošního roku máme další rodilou mluvčí paní Natalii Hössel, která nám pomáhá s výukou ruského a německého jazyka. Pokud je přítomnost rodilého mluvčího v základní škole zatím spíše výjimečnou událostí, potom existence dvou rodilých mluvčích je naprostou raritou," informoval ředitel školy Ota Benc.