K tomuto nepopulárnímu kroku musela obec přistoupit, jinak by hrozilo, že vrátí dotaci na stavbu čističky odpadních vod, která stojí v obci již několik let. Ve Šlapanově platí tamní obyvatelé vodné a stočné paušálně. Každý stejně, 650 korun ročně. Podle starostky Veroniky Vyšinské se částka odvíjí od finanční analýzy, kterou má obec schválenou fondem životního prostředí, proto, že využili dotaci na čističku. Jenže teď se ukázalo, že obec neplní některé podmínky dotace. Takže následovalo přepočítání ceny, kdy každý obyvatel Šlapanova musí zpětně doplatit 150 korun.

Původně chtělo vedení obce zvýšit cenu vodného a stočného až od příštího roku, z částky by platili rozdíl za rok 2019. Protože je ale nutné za letošek připravit monitorovací zprávu, kde by doplatek nebyl zaznamenán, musela obec přistoupit ke zvýšení cen i za letošek a zpětně od obyvatel peníze vybrat. V podobné situaci, kdy bylo třeba ceny za vidu upravit, se ocitl nedávno městys Havlíčkova Borová. V červnu 2018 městys obdržel dopis z ministerstva zemědělství, které městys vyzvalo ke zvýšení ceny vodného a stočného, neboť městys netvoří dostatečné prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací.V případě, že by se městys nepostavil k tomuto dopisu čelem, hrozila sankce v podobě pokut. Městys jako správný hospodář sice opožděně, ale přece přepočítal cenu vodného na 28 korun a stočného na 26 korun. Tato cena byla platná od 1. dubna 2019 a koresponduje s fyzickou kontrolou všech vodoměrů