Radnice ztrácejí trpělivost a sahají v krajních případech až k exekucím. Byť, jak si úředníci stěžují, jen málokterý dlužník si z toho vezme ponaučení. Přitom poslanci chtějí v dubnu schválit novelu zákona, podle které by se mohly poplatky 
za odvoz komunálního odpadu výrazně zvýšit.

Příklady, kdy s dlužníky nepohne ani exekuce, znají třeba v Přibyslavi. Podle Jany Krejčové z přibyslavského odboru životního prostředí dluží někteří neplatiči městu za odpad už od roku 2002. „Dá se říci, že se většinou jedná o stále stejné osoby. Dluhy jim narůstají a sčítají se. V některých případech muselo město sáhnout až k exekuci, ale minimum dlužníků si tuto skutečnost vzalo k srdci,“ konstatovala Krejčová.

Poplatky za komunální odpad se v Přibyslavi pohybují pod hranicí pěti set korun 
na osobu. Město je vybírá jednorázově, na zaplacení mají lidé zhruba šest měsíců. Poplatků jsou zproštěni jen obyvatelé Ronova nad Sázavou, kde se nachází skládka komunálního odpadu. Ročně vybere město Přibyslav na poplatcích  přes milion korun. Za rok 2011 eviduje dluh ve výši osmdesáti tisíc korun. Jen pro srovnání: v roce 2002 to bylo jen něco málo přes tři tisíce korun.

Město s dlužníky komunikuje. Nejprve pošle dlužníkovi složenku a pokud nereaguje, přidá výzvu, platební výměr, zatvrzelým ještě výzvu před exekucí, a když ani to nepomůže, následuje exekuční příkaz k výběru peněz ze mzdy dlužníka.

V Nové Vsi budou daleko přísnější

Mnohem přísnější budou letos na dlužníky v Nové Vsi 
u Chotěboře. Poprvé tam obec  rozdá vlastníkům nemovitostí identifikační známky.

„Museli jsme k tomuto opatření přistoupit. Někteří lidé nerespektovali splatnost poplatků a stávali se letitými dlužníky. Nešlo sice o nijak závratné částky, ale my chceme mít v odpadovém hospodářství pořádek,“ vysvětlil důvod přijatého opatření starosta Nové Vsi u Chotěboře Miloš Uchytil.

To ale neznamená, že tím zaniká povinnost dlužný poplatek zaplatit. Dluh je i nadále vymáhán. Dlužník musí také doložit, jak odpad likviduje. Každá položka je navíc zatížena penálem ve výši padesáti procent dlužné částky.

„Nyní již začínáme spolupracovat i s exekutorskou kanceláří. Ta přijímá pohledávky od výše tisíce korun, takže  pokud to bude nutné, budeme postupovat i touto cestou,“ varuje dlužníky starosta s tím, že právě dlužníci z let minulých budou první, jejichž pohledávky bude obec exekutorům předávat. V letošním roce činí poplatek za odpad v Nové Vsi 450 korun na osobu starší osmnácti let za rok, u rekreačního objektu je to pět set korun za rok. Kdo nezaplatí do konce června, tomu svozová firma přestane odpad vyvážet.

Ve Světlé nad Sázavou evidují k datu posledního dne loňského roku dluh za odpady ve výši 165 tisíc korun. Podílí se na něm 330 dlužníků.  Podle poznatků městského úřadu ale nejde  o dlouhodobé neplatiče, spíš o jedince, kteří se dostali do momentální sociální tísně a svoje dluhy se snaží průběžně hradit podle možností, a to na základě domluvy, bez dramatických scén. Poplatky za komunální odpad ve Světlé činí 492 korun za osobu a rok.

Známkový způsob platby za odpady zavedli ve Štokách. A podle tamního starosty Pavla Královce se systém osvědčil a s neplatiči žádné problémy nemají.  

„Vždy k danému roku vydáme známky v hodnotě 500 korun za rodinu. Nejpozději prvního února musí být známka vylepena na popelnici. Pokud se tam neobjeví, popelnice zůstanou nevyvezeny. Evidujeme sice i některé lidi, kteří nemají popelnici vůbec, ale ti se většinou složí s někým dalším, a za svoz platí  společně. Umožňuje to právě skutečnost, že platba je vázaná na popelnici, ne na počet osob, které do ní odpad házejí,“ vysvětlil  Královec. Ten dodal, že samospráva jde ještě dál. Občané, kteří radnici oznámí, že jsou schopni třídit tak perfektně, že popelnici nepotřebují, ji mít nemusejí. Podle starosty je taková skutečnost věcí důvěry, a ještě se nestalo, že by se některý občan Štoků snažil radnici podvést.

Spokojenost například vládne i ve Ždírci nad Doubravou. „U nás za komunální odpad dluží pouze jednotlivci, jde ale o zanedbatelné částky. Dlužníci většinou zaplatí během roku,“ řekl místostarosta, Bohumír Nikl. Ždírec nad Doubravou pro letošní rok poplatky zvedl na  480 korun. Město je zvyšuje průběžně. V roce 2008 to bylo 410 korun, letos už zmíněných  480 korun.