"Už v pátek odpoledne před otevřením volební místnosti stála přede dveřmi fronta. Teď v sobotu po celé dopoledne chodí voliči jeden za druhým," informoval předseda volební komise Antonín Borovský. V budově městyse měli zapsáno 1 288 voličů, další mohli jít volit třeba v sousedních Petrovicích nebo Smilově.

V sobotu dopoledne už odvolilo přes 50 procent a to nebylo konečné číslo. Členové komise se vydali s volebí urnou i do místního domu s pečovatelskou službou, kde měla o volby zájem necelá desítka seniorů. "Překvapoil mě nejen zájem o volby, ale také vysoká účast mladých," podotkl Borovský.

Když by měl srovnávat zájem voličů s podzimními volbami do poslanecké sněmovny, tak o volbu hlavy státu byl zájem podstatně větší. S úderem druhé hodiny odpolední se volební místnost ve Štokách zavře, ale jak doufá předseda komise, sčítání hlasů bude mnohem rychlejší než na podzim. "To nám trvalo skutečně dlouho, protože se počítaly různé preference, ale teď to bude lepší," dodal Borovský.