Autor fotografie soudil, že právě zde se kdysi těžila cihlářská hlína. Jaroslav Havlíček ze Stříbrných Hor ho však vyvedl z omylu. Podle průzkumu havlíčkobrodského muzea, jehož se znalec tohoto území aktivně zúčastnil, se cihelna nacházela blíže osady Dolní Dvůr. „Panská cihelna je zakreslena na mapě tzv. prvního vojenského mapování z let 1764-1768. Tehdy byly zdejší pozemky v držení Ferdinanda Josefa knížete z Dietrichsteinu. Na této mapě jsou při tehdejší cestě z Dolního Dvora do Keřkova patrné dva výrobní objekty cihelny," řekl Deníku Havlíček a dodal, že možností, jak terénní deprese (na fotografii) vznikla, je mnoho. „Bylo by nutné projít historické mapy a zápisy, a přesto není jisté, zda se na pravý důvod narazí," dodal Havlíček. 

Ivo Havlík