„Zdravotníci z plicní ambulance pacientům po vyplnění krátkého dotazníku provedou funkční vyšetření plic a následně vše zhodnotí lékařka. V případě zjištění abnormálních hodnot budou pacienti objednáni do plicní ambulance k podrobnějšímu vyšetření. Klíčem k úspěšné léčbě je včasná diagnostika,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Cílem vyšetření je zjistit včas příznaky chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). „Je to onemocněním, při kterém dochází k zúžení dýchacích cest, pacientům se obtížně dýchá a trápí je kašel,“ vysvětlila mluvčí Černo.

Brod ožije jedinečným koncertem. Vystoupí Jaroslav Svěcený.
Brod ožije jedinečným koncertem, vystoupí Jaroslav Svěcený

V důsledku chronického zánětu dochází postupně ke zhoršování obtíží a trvalému poškození plic. Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý, trvá až desítky let, je plíživý a zdánlivě nenápadný.

Chronickou obstrukční plicní nemocí onemocní 5-20 procent dospělé populace, kdy častější výskyt je u mužů. Toto onemocnění je úzce spjato s kouřením cigaret a profesí v prašném prostředí.