V těchto dnech dokončují pracovníci firmy Tost. Cz Ledeč nad Sázavou poslední úsek plánované cyklotrasy, začínající v Jelenově ulici s napojením na stávající úsek číslo 2 u garáží v Sázavské ulici.

Využití právě dokončovaného úseku, vedoucího zastavěnou částí města, pro sport a rekreaci nejen obyvatel Světlé určitě zvýší jeho osvětlení. Tato městská část komunikace bude osazena speciálními lampami, které osvětlí pouze těleso cyklostezky.

„Pokud nenastanou nějaké nečekané komplikace, měla by být zbývající část cyklostezky s asfaltovým povrchem předána do užívání veřejnosti v úterý 18. listopadu," svěřila se vedoucí odboru majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Světlá nad Sázavou Vladimíra Krajanská.

Hodnota právě dokončovaného díla, včetně příjezdové komunikace ze sídliště k tenisové hale, je 5 771 000 korun a městu se podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 973 000 korun. Až bude 18. listopadu předána poslední část cyklostezky do užívání, vznikne tak i se sedmi sty metry místní komunikace mezi betonárkou Montraz a mlýnem v Mrzkovicích 4 200 metrů dlouhý úsek cyklostezky, vedoucí téměř z centra města až do Smrčné, kopírující převážně tok řeky Sázavy, což přidává na její atraktivnosti.

Jiří Víšek